Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Władze

Dyrektor: Krystyna Jakubowska

Wicedyrektor Magdalena Maj - klasy IV - VIII

Wicedyrektor Ewa Zwierzchowska - klasy 0 - III  


Wprowadził BZMW/ext.AJedrzejewski 2012-12-13
Aktualizujący bzmw/ext.jpiszczorowicz 2018-11-27
Zatwierdzający bzmw/ext.k.jakubowska 2018-11-27
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-27
Wersja standardowa